UniCredit Bank Austria UniCredit Bank Austria
Contact us!
General enquiries
Card blocking
UniCredit Bank Austria UniCredit Bank Austria
Contact us!

WZA 2007

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spólki akcyjnej Bank Austria Creditanstalt AG

W zalaczeniu znajda Panstwo wszystkie najwazniejsze informacje, dotyczace Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 2007 r.

Zaproszenie na zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy (PDF, 97 KB) [02.04.2007]

Sprawozdanie Roczne 2006 (PDF 4,6 MB) [17.04.2007]

Propozycja podzialu zysku (PDF, 73 KB) [02.04.2007]

Wnioski na zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dot. punktów 2 - 8 porzadku obrad (PDF, 116 KB) [02.04.2007]

Curriculum Vitae Vincenzo Calandra Buonaura (PDF, 72 KB) [17.04.2007]

Informacja na temat wyplaty dywidendy (PDF, 542 KB) [04.05.2007]

Wyniki glosowania (PDF, 127 KB) [04.05.2007]

Ogloszenie o wyplacie dywidendy (PDF, 82 KB) [04.05.2007]