UniCredit Bank Austria UniCredit Bank Austria
Contact us!
General enquiries
Card blocking
UniCredit Bank Austria UniCredit Bank Austria
Contact us!
OnlineBanking | BusinessNet

WZA 2007

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spólki akcyjnej Bank Austria Creditanstalt AG

W zalaczeniu znajda Panstwo wszystkie najwazniejsze informacje, dotyczace Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 2007 r.

Zaproszenie na zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy (PDF, 97 KB) [02.04.2007]

Sprawozdanie Roczne 2006 (PDF 4,6 MB) [17.04.2007]

Propozycja podzialu zysku (PDF, 73 KB) [02.04.2007]

Wnioski na zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dot. punktów 2 - 8 porzadku obrad (PDF, 116 KB) [02.04.2007]

Curriculum Vitae Vincenzo Calandra Buonaura (PDF, 72 KB) [17.04.2007]

Informacja na temat wyplaty dywidendy (PDF, 542 KB) [04.05.2007]

Wyniki glosowania (PDF, 127 KB) [04.05.2007]

Ogloszenie o wyplacie dywidendy (PDF, 82 KB) [04.05.2007]