UniCredit Bank Austria UniCredit Bank Austria
Contact us!
General enquiries
Card blocking
UniCredit Bank Austria UniCredit Bank Austria
Contact us!

WZA

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spólki akcyjnej Bank Austria Creditanstalt AG

W zalaczeniu znajda Panstwo wszystkie najwazniejsze informacje, dotyczace Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 2006 r.

 Zaproszenie na zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy 
    (PDF, 105 KB) [06.04.2006]

 Sprawozdanie Roczne 2005 
    (PDF, 33 KB) [12.04.2006] 

 Propozycja podzialu dywidendy za rok obrotowy 2005
    (PDF, 83 KB) [06.04.2006]

 Wnioski na zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dot. punktów 2 - 7 porzadku obrad 
    (PDF, 248 KB) [06.04.2006; 28.04.2006]

 Informacja na temat wyplaty dywidendy 
    (PDF, 526 KB) [27.04.2006]

 Ogloszenie o wyplacie dywidendy 
    (PDF, 73 KB) [04.05.2006]

 Wyniki glosowania 
    (PDF, 106 KB) [08.05.2006]